Afscheid Stichting Amstel-Meerland

Helaas betroffen de problemen van de afgelopen periode niet alleen de eerder beschreven technische problemen. We hebben ook te maken gehad met organisatorische problemen. We hebben daardoor afscheid moeten nemen van onze Stichting Amstel-Meerland. Het doel van de stichting was het financeren van de streekomroep Amstelmeerland. In de praktijk bleek er na verloop van tijd een onoverkombaar verschil van inzicht te zijn over de invulling hiervan. De Stichting Amstel-Meerland gaat zich in de toekomst bezig houden met haar eigen nieuwe project.

Amstelmeerland is inmiddels bezig een nieuwe stichting met competent bestuur op te zetten voor de financering van de streekomroep. Er zijn op dit moment verschillende gesprekken en onderhandelingen gaande met mogelijk geinteresseerde partijen. Ook zijn we in gesprek met organisaties die ons op andere manieren willen ondersteunen. Dit heeft als belangrijkste doel voldoende middelen ter beschikking te krijgen en houden voor de voortzetting van onze mooie streekomroep. Want op dit moment is het zonder financering bijvoorbeeld niet mogelijk om de kosten voor Buma-Stemra af te blijven dragen. Dat is dan ook uiteindelijk de belangrijkste reden waarom je nu geen geluid hoort op onze stream.

Het is erg jammer dat dit samenvalt met ons 1-jarig jubileum. Onze jubileumshow komt hiermee te vervallen. We willen deze niet steeds vooruit blijven schuiven. Alle geplande festiviteiten worden nu verlegd naar onze grote heropeningsshow.

Binnenkort starten we met het werven van donateurs, sponsoren en adverteerders. Draag je Amstelmeerland een warm hart toe en zou je ook met ons willen samenwerken? We horen graag van je via onze contactpagina!